Πού μπορώ να βρω και άλλες πληροφορίες για επαγγέλματα και την αγορά εργασίας;

Στην ενότητα της Πύλης «Θεματικοί Κατάλογοι» υπάρχει ξεχωριστή κατηγορία «Γνωρίζω την αγορά εργασίας» όπου μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες για το τι  συμβαίνει στην αγορά εργασίας, πώς θα αναζητήσεις εργασία, καθώς και αρκετές πληροφορίες για τα επαγγέλματα.