Πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών μου δεδομένων όταν χρησιμοποιώ τα εργαλεία της Πύλης;

Σε δύο από τις εφαρμογές της Πύλης, δηλαδή στον Ατομικό Φάκελο Δεξιοτήτων (e-portfolio) και στα Βίντεο Επαγγελμάτων, δε χρειάζεται να δώσεις κανένα προσωπικό σου στοιχείο. Σου ζητάμε μόνο προαιρετικά να δώσεις κάποια στοιχεία, όπως φύλο, ηλικία και νομό, τα οποία χρειαζόμαστε για στατιστικούς λόγους σχετικά με την επισκεψιμότητα των εργαλείων της Πύλης.

Η εφαρμογή του e-portfolio είναι φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να αποθηκεύεται στον προσωπικό σου υπολογιστή. Στον προσωπικό σου υπολογιστή και μόνο αποθηκεύονται και όλα τα στοιχεία που συμπληρώνεις σε αυτή. Σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή των Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, προκειμένου να έχεις τη δυνατότητα να βλέπεις το ιστορικό των τεστ που έχεις συμπληρώσει, είναι απαραίτητο να δώσεις κάποια προσωπικά σου στοιχεία μέσω των οποίων το σύστημα μπορεί να σε ταυτοποιήσει. Για παράδειγμα, μπορεί να ξεκινήσεις να συμπληρώνεις κάποιο τεστ και να χρειαστεί να το διακόψεις βγαίνοντας από την εφαρμογή.

Προκειμένου να μπορέσεις να το συνεχίσεις αργότερα ξαναμπαίνοντας στην εφαρμογή, το σύστημα θα μπορεί να σε αναγνωρίσει μόνο αφού δώσεις το προσωπικό σου όνομα χρήστη και τον προσωπικό σου κωδικό πρόσβασης. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπου είναι αναγκαία, πραγματοποιείται με σεβασμό στην τήρηση των αρχών και διαδικασιών που προβλέπει η σχετική νομοθεσία (Ν.2472/97, με ενσωματωμένες και τις τελευταίες τροποποιήσεις βάσει του Ν. 4024/2011, και Ν. 3471/2006, με ενσωματωμένες και τις τελευταίες τροποποιήσεις βάσει των Ν. 3783/2009, Ν. 3917/2011 και Ν. 4070/2012).

Πρόσβαση στα στοιχεία έχει μόνο ο ΕΟΠΠΕΠ και αποκλειστικά για πιθανό έργο που αφορά στην επικαιροποίηση της στάθμισης των τεστ. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Ο ΕΟΠΠΕΠ λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την τήρηση της εμπιστευτικότητας.