Κατά περιόδους προκηρύσσονται διαγωνισμοί για μαθητές και νέους. Μπορείς να ρωτάς το διευθυντή του σχολείου σου, καθώς και τους καθηγητές σου για σχετική ενημέρωση που έχουν από το Υπουργείο Παιδείας. Επίσης, μπορείς να επισκεφτείς τις παρακάτω σελίδες:

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."