Μπορείς να ενημερωθείς για τις υποτροφίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Δες τη λίστα υποτροφιών εσωτερικού και εξωτερικού εδώ.

 

Online Προγράμματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού για Χαρισματικά και Ταλαντούχα παιδιά:

 

Υποτροφίες, επίσης, δίνονται απο αρκετά ιδιωτικά σχολεία, ενώ εδώ θα βρεις πληροφορίες για το on line πρόγραμμα CTY Greece του Πανεπιστήμιου Johns Hopkins ( CTY : Center for Τalented Youth – Κέντρο για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά)  στο Κολλέγιο Ανατόλια ( με τη δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»).

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."