Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ( ν. 3699/2008 (ΦΕΚ Α 199/2.10.2008, «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες») υπεύθυνα για την αξιολόγηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
Αν έχεις ιδιαίτερο ταλέντο στη μουσική, το θέατρο, το χορό ή τα εικαστικά μπορείς να ζητήσεις την είσοδό σου με εξετάσεις στο Μουσικό ή το Καλλιτεχνικό σχολείο της περιοχής σου.

 

Επίσης μπορείς να πάρεις πληροφορίες στα παρακάτω εξειδικευμένα sites

 

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."