Έχεις δικαίωμα στην εργασία;

 • Ο νόμος σου δίνει το δικαίωμα να εργαστείς εάν...
 • έχεις συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας σου αλλά...
  • η εργασία που θα κάνεις ΔΕΝ είναι επικίνδυνη, βαριά ή ανθυγιεινή, δεν βλάπτει την ψυχική σου υγεία και γενικά δεν εμποδίζει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς σου.
 • δεν έχεις συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας σου, αλλά...
  • η εργασία που θα κάνεις αφορά θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκτελέσεις ή άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (διαφημίσεις, επιδείξεις μόδας, τηλεοπτικές εκπομπές κ.λπ). Τότε, η εργασία σου ΔΕΝ πρέπει να ξεπερνά τις 2 ώρες (3-6 ετών), τις 3 ώρες (6-11 ετών), τις 4 ώρες (11-13 ετών), τις 5 ώρες (13-15 ετών).
  • η εργασία που θα κάνεις ΔΕΝ βλάπτει την σωματική και ψυχική σου υγεία και την ηθική σου.
  • έχεις άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας για να εργαστείς στη συγκεκριμένη εργασία.
  • εργάζεσαι πριν τις 10 το βράδυ και μετά τις 6 το πρωί.
 • εάν είσαι μαθητής σε Γυμνάσιο, Λύκειο ή Επαγγελματικές Σχολές και
  • εργάζεσαι έως 6 ώρες την ημέρα / 30 ώρες την εβδομάδα
  • η εργασία σου αρχίζει ή λήγει 2 ώρες πριν την λήξη ή 2 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων αντίστοιχα.
 • Ωστόσο, γενικώς και σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, έχεις δικαίωμα να προστατεύεσαι από την οικονομική εκμετάλλευση και από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που ενέχει κινδύνους ή που μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο την εκπαίδευσή σου ή να βλάψει την υγεία σου ή τη σωματική, πνευματική, ψυχική ή κοινωνική σου ανάπτυξη (άρθρο 32).
 • Για περισσότερες πληροφορίες, δες τον Νόμο για την Προστασία των Ανηλίκων κατά την Απασχόληση (Νόμος 3850/2010 Κεφάλαιο Η’) και το άρθρο 32 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού όπως έχει αναρτηθεί από τη Unicef .

Υπενθύμιση!
Προτού αποφασίσεις σε ποια εργασία θα απασχοληθείς, καλό θα ήταν να δεις έναν Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού της περιοχής σου.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."