Ημερήσιο Γενικό Λύκειο (ν.4186/2013)

Τι χρειάζεται να γνωρίζω για το Ημερήσιο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ);

  • Τα ΓΕΛ διακρίνονται σε Ημερήσια κι Εσπερινά.
  • Η φοίτηση τόσο στο Ημερήσιο ΓΕΛ, όσο και στο Εσπερινό, διαρκεί 3 χρόνια.
  • Επίσης υπάρχουν: το Μουσικό, το Εκκλησιαστικό και το Καλλιτεχνικό ΓΕΛ όπου το πρόγραμμα μαθημάτων είναι αντίστοιχο με αυτό των ημερησίων, κι επιπλέον προσφέρουν μαθήματα εξειδίκευσης (μουσικής, Εκκλησιαστική- θεολογικής και καλλιτεχνικής παιδείας, αντίστοιχα. Για να εγγραφεί μαθητής σε Μουσικό ή Καλλιτεχνικό ΓΕΛ, θα πρέπει να έχει αποφοιτήσεις από αντίστοιχο Γυμνάσιο (Μουσικό ή Καλλιτεχνικό). Περισσότερα γι’ αυτούς τους τύπους λυκείων στο σύνδεσμο:

        http://www.e-yliko.gr/SEP/attachments/EnaAlloSxoleio-Maios2016.pdf

  • Τα μαθήματα στο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο διακρίνονται σε Υποχρεωτικά και Επιλογής, ανάλογα με την Τάξη και την Ομάδα Προσανατολισμού.

Η Α' Λυκείου θεωρείται τάξη αποκλειστικά Γενικής Παιδείας στην οποία εφαρμόζεται Πρόγραμμα Μαθημάτων 35 ωρών (Υποχρεωτικά μαθήματα Γενικής Παιδείας: 33 ώρες, Μαθήματα Επιλογής : 2 ώρες).

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

(33 ώρες την εβδομάδα)

Μαθήματα Επιλογής

(2 ώρες την εβδομάδα)

Ελληνική Γλώσσα (9 ώρες)

 -Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (5 ώρες)

-Νέα Ελληνική Γλώσσα (2 ώρες)

-Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (2 ώρες)

Μαθηματικά (5 ώρες)

Άλγεβρα (3 ώρες)

Γεωμετρία (2 ώρες)

Εφαρμογές Πληροφορικής

Φυσικές Επιστήμες

(6 ώρες)

Φυσική (2 ώρες)

Χημεία (2 ώρες)

Βιολογία (2 ώρες)

Πολιτική Παιδεία (ενιαίο 3 ώρες)

Οικονομία

Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου

Κοινωνιολογία

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών πόρων

Ιστορία ( 2 ώρες)

Ξένη γλώσσα (2 ώρες)

Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά

Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά, η Μουσική, ή Στοιχεία Θεατρολογίας)

Θρησκευτικά (2 ώρες)

Φυσική αγωγή (2 ώρες)

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες (2 ώρες)

 


Στη Β' Λυκείου τα μαθήματα χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες, τα μαθήματα Γενικής Παιδείας (30 ώρες) και τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού (ΟΠ) (5 ώρες).

Οι μαθητές διδάσκονται υποχρεωτικά τα 11 μαθήματα γενικής παιδείας καθώς και τα μαθήματα που αντιστοιχούν σε μια από τις δυο ομάδες προσανατολισμού που επιλέγουν.
Αναλυτικά τα μαθήματα είναι:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

(30 ώρες την εβδομάδα)

Μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού

(5 ώρες την εβδομάδα)

Ελληνική Γλώσσα (6 ώρες)

-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες)

-Νέα Ελληνική Γλώσσα (2 ώρες)

-Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (2 ώρες)

Μαθηματικά (5 ώρες)

Άλγεβρα (3 ώρες)

Γεωμετρία (2 ώρες)

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Ομάδα Προσανατολισμού Θεωρητικών Σπουδών

Φυσικές Επιστήμες

(6 ώρες)

Φυσική (2 ώρες)

Χημεία (2 ώρες)

Βιολογία (2 ώρες)

Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (2 ώρες)

Φυσική (3 ώρες)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3 ώρες)

Ιστορία ( 2 ώρες)

Ξένη Γλώσσα (2 ώρες)

Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά

Θρησκευτικά (2 ώρες)

Φυσική αγωγή (2 ώρες)

Μαθηματικά (2 ώρες)

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογίας, Οικονομικής Επιστήμης, Πολιτικής Επιστήμης)

(2 ώρες)

Ερευνητική εργασία (2 ώρες)

Φιλοσοφία (2 ώρες)

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα)


Τα μαθήματα της Γ' Λυκείου χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες, τα μαθήματα Γενικής Παιδείας (15 ώρες) και τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού (15 ώρες) ανάλογα με το επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης (Ε.Π.Ε.) και σε ένα μάθημα επιλογής (2 ώρες).

Τα μαθήματα γενικής παιδείας είναι κοινά για τους μαθητές ενώ από τις ομάδες προσανατολισμού οι μαθητές επιλέγουν μια ομάδα από τις τρεις και διδάσκονται τα αντίστοιχα μαθήματα καθώς και ένα μάθημα επιλογής.

Αναλυτικά, τα μαθήματα για την Τρίτη τάξη του γενικού Λυκείου είναι τα ακόλουθα:

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2015-2016

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4327, ΦΕΚ 50/ΤΕΥΧΟΣ Α΄/14-5-2015)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ

1

 Θρησκευτικά

1

2

 Νεοελληνική Γλώσσα

2

3

 Νεοελληνική Λογοτεχνία

1

4

 Ιστορία

2

5

 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

2

6

 Βιολογία

2

7

 Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών

1

8

 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2

9

 Φυσική Αγωγή

2

                                                   ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

15

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΩΡΕΣ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

5

Μαθηματικά

5

Μαθηματικά

5

Ιστορία

3

Φυσική

3

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

3

Λατινικά

3

Χημεία

3

Ιστορία

3

Λογοτεχνία

2

Βιολογία

2

Α.Ε.Π.Π.

2

Κοινωνιολογία

2

Α.Ε.Π.Π.

2

Κοινωνιολογία

2

         

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

15

                                

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

15

                                

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

15

                           ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΩΡΕΣ

Τα Μαθήματα Επιλογής της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου διδάσκονται δύο (2) ώρες την εβδομάδα και οι μαθητές επιλέγουν ένα (1) από αυτά. Όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων Ελεύθερου Σχεδίου και Γραμμικού Σχεδίου, δύνανται να δηλώσουν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δύο μαθήματα, εκ των οποίων το ένα θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος.

Α) Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

Β) Ελεύθερο Σχέδιο

Γ) Γραμμικό Σχέδιο

Δ) Ιστορία της Τέχνης

Ε) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών

2

     

 

Σημείωση: Για την Γ’ Λυκείου και το σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν ανακοινωθεί αλλαγές που προγραμματίζεται να εφαρμοστούν από το ακαδημαϊκό έτος            2019-2020, δηλαδή για τους μαθητές οι οποίοι τον Σεπτέμβριο του 2018 θα αρχίσουν να φοιτούν στη Β΄Λυκείου. Δείτε περισσότερα στην ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προκειμένου να ισχύσουν οι αλλαγές αυτές αναμένεται σχετική θεσμοθέτηση.

Ενδοσχολικές Εξετάσεις και προαγωγή

Σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου γίνονται ενδοσχολικές εξετάσεις προκειμένου να προαχθούν οι μαθητές από τη μια τάξη στην άλλη και να λάβουν απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός από την Ερευνητική Εργασία και την Φυσική Αγωγή. Τα θέματα είναι κοινά για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου και ορίζονται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Η τράπεζα θεμάτων χρησιμοποιείται ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

Για την προαγωγή, απαιτείται Γενικός Μέσος Όρος τουλάχιστον 9,5.

Τι τίτλο σπουδών αποκτώ τελειώνοντας ένα Γενικό Ημερήσιο Λύκειο;

Στο τέλος του Γενικού Λυκείου μπορείς να αποκτήσεις Απολυτήριο Γενικού Λυκείου, έπειτα από ενδοσχολικές εξετάσεις, επιπέδου 4.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."