Το Γενικό Λύκειο είναι Σχολείο Γενικής Παιδείας στο οποίο η φοίτηση δεν είναι υποχρεωτική.
Μπορεί κάποιος να επιλέξει να εγγραφεί

στο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο, (και στο Νέο Ημερήσιο Λύκειο) με την προϋπόθεση

  • να είναι 15 ετών
  • να έχει Απολυτήριο Γυμνασίου

ή στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο, (και στο Νέο Εσπερινό Λύκειο) με την προϋπόθεση

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Λύκεια. Στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με Λυκειακές τάξεις -όπως ονομάζονται- φοιτούν απόφοιτοι των αντίστοιχων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων. Για λεπτομερέστερες όμως πληροφορίες πρέπει κανείς να απευθυνθεί στα Μουσικά σχολεία και στα Καλλιτεχνικά σχολεία της περιοχής του.

Τι τίτλο σπουδών αποκτώ τελειώνοντας ένα Γενικό Λύκειο (Ημερήσιο ή Εσπερινό);

Στο τέλος του Λυκείου, Ημερήσιου ή Εσπερινού, μπορείς να αποκτήσεις Απολυτήριο Γενικού Λυκείου είτε με Ενδοσχολικές είτε με Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Εάν το Απολυτήριό σου είναι μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων, τότε σου δίνεται το δικαίωμα να διεκδικήσεις την εισαγωγή σου σε μία Πανεπιστημιακή Σχολή.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."