Εκτύπωση

Εκτός από τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ στα οποία μπορείς να εισαχθείς με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, υπάρχουν και σχολές με ειδικό σύστημα εισαγωγής. Τέτοιες είναι:

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Για την εισαγωγή στις παραπάνω σχολές τίθενται συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις από κάθε Σχολή, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται ειδικές εξετάσεις, ψυχοτεχνικές-υγειονομικές εξετάσεις ή αθλητικές δοκιμασίες. Εξαίρεση αποτελεί το Ε.Α.Π., όπου η εισαγωγή γίνεται ύστερα από αίτηση με προτεραιότητα σύμφωνα με ηλικιακά και άλλα κριτήρια, χωρίς ειδικές εξετάσεις,και οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού όπου η εισαγωγή γίνεται είτε με τις πανελλαδικές εξετάσεις, είτε με το απολυτήριο ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ.

 

Προοπτικές

 

Πληροφορίες


Αναζήτησε πληροφορίες για σπουδές στην Ελλάδα για όλα τα επίπεδα και όλους τους τύπους εκπαίδευσης, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σου, στην Εθνική Βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «ΠΛΟΗΓΟΣ» .