Τι συμβαίνει / πού συμβαίνει

Το πρόγραμμα YouthActiv θέτει στο επίκεντρο τους νέους, μαθητές ηλικίας 16-18 ετών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο να τους ενημερώσει για τη δομή και τη λειτουργία της ΕΕ καθώς και για τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτήν. Επιδιώκει επίσης, ν’ αναπτύξει και να τροφοδοτήσει το διάλογο μεταξύ των νέων σχετικά με την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού ενοποιητικού εγχειρήματος (“EU dialogues”). Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί Λύκεια να συμμετάσχουν στη Δράση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet “Information and Research Activities” με τίτλο “YouthActiv” με επιστημονική υπεύθυνο τη Λέκτορα Δρ. Φωτεινή Ασδεράκη. Στο πρόγραμμα YouthActiv μπορούν να συμμετάσχουν Λύκεια,  δημόσια και ιδιωτικά, από όλη την Ελλάδα, η συμμετοχή στην επιμόρφωση θα είναι δωρεάν, ενώ σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Πρόγραμμα YouthActiv έως τις 20 Δεκεμβρίου 2013. Οι δράσεις στα σχολεία θα έχουν ολοκληρωθεί έως το Μάιο του 2014.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://espaergasia.gr/?p=2859
https://www.facebook.com/YouthActiv

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."