Τι συμβαίνει / πού συμβαίνει

Το explore είναι το πρόγραμμα κοινωνικής δράσης στο εξωτερικό διάρκειας 6 με 12 εβδομάδων που απευθύνεται στους νέους που ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στην τοπική κοινωνία και παράλληλα να αναπτύξουν τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά ζώντας και δουλεύοντας σε μία χώρα του εξωτερικού.

Tο πρόγραμμα προφέρει στους νέους:

  1. προσωπική ανάπτυξη
  2. διαπολιτισμική κατανόηση και
  3. την ευκαιρία να έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Το explore λαμβάνει χώρα σε σχολεία, ιδρύματα, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και Πανεπιστήμια.

Αιτήσεις συμμετοχής έως 26 Μαΐου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://explore.aiesec.gr/

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."