Τι συμβαίνει / πού συμβαίνει

Το ReGeneration είναι ένα εξάμηνο πρόγραμμα έμμισθης πρακτικής άσκησης, σε μερικές από τις πιο γνωστές εταιρείες της ελληνικής αγοράς, που προσφέρει πολύπλευρη εργασιακή εμπειρία, εκπαίδευση από πιστοποιημένους εκπαιδευτές, καθώς και πολλές ευκαιρίες για αυτοβελτίωση και προσωπική ανάπτυξη. Μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή νέοι, απόφοιτοι ελληνικών και ξένων φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ/Κολλέγιο), όλων των γνωστικών πεδίων, με ή χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο, και μηδενική ή περιορισμένη εργασιακή εμπειρία.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Ο 1ος κύκλος υποβολής συμμετοχών στο πρόγραμμα ξεκίνησε στις 29/5 και ολοκληρώνεται στις 22/6.

 

Όλοι οι απόφοιτοι, θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής με την ολοκλήρωσή του προγράμματος.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ReGeneration μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."