Τι συμβαίνει / πού συμβαίνει

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, θέλοντας να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός κώδικα συμπεριφοράς από νέους ανθρώπους γύρω από τα προβλήματα που αφορούν την ποιότητα του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον και την κατανόηση της επιτακτικής ανάγκης δραστηριοποίησης των νέων ανθρώπων, θα υλοποιήσει δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης και ενεργούς συμμετοχής εφήβων και νέων ηλικίας 13 έως 35 ετών  σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνει την έναρξη πιλοτικής περιβαλλοντικής δράσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  με τίτλο «Περπατώ-Παρατηρώ- Προστατεύω»,  η οποία θα υλοποιηθεί  σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας  κατά τις ημερομηνίες 8, 9, 14 και 15 Ιουνίου 2014. Η αναγνώριση δασικών ειδών της μεσογείου, η καταγραφή των κινδύνων που διατρέχουν τα δάση, η περιγραφή των ανθρώπινων παρεμβάσεων, η αξιολόγηση της χρησιμότητας των δασικών οικοσυστημάτων, η ενημέρωση για την αποκατάσταση μετά από καταστροφικές πυρκαγιές και η καλλιέργεια ευθύνης για την προστασία του δάσους αποτελούν τα κύρια σημεία του περιεχομένου της παραπάνω δράσης.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι-ες, ηλικίας 18-35 ετών (έτος γέννησης από το 1979 έως και το 1996). Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 30 άτομα ανά ημέρα. Σε περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."