Τι συμβαίνει / πού συμβαίνει

Η ΕΛΙΞ, εταίρος του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος για εφήβους με θέμα "In Harmony with Nature" έχει εξασφαλίσει για εσάς και αναζητά 5 νέους 15 - 17 ετών και ένα αρχηγό ηλικίας 20 – 30 που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής νέων που θα πραγματοποιηθεί από τις 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου 2014 στο Saint Savinien, στην περιοχή Poitou-Charentes στην δυτική Γαλλία.

 

Η/Ο αρχηγός θα έχει υπό την επίβλεψή του τους συμμετέχοντες από την Ελλάδα και θα πρέπει να έχει αντίστοιχες ικανότητες και διάθεση.

 

Στόχος της ανταλλαγής νέων είναι να ενημερώσει και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των νέων για το περιβάλλον ώστε να γίνουν συνειδητοποιημένοι και υπεύθυνοι πολίτες. Στην συνάντηση θα συμμετέχουν 25 νέοι από 5 χώρες: Λεττονία, Βέλγιο, Σκοτία, Γαλλία και Ελλάδα. Η προθεσμία συμμετοχής είναι μέχρι τις 26 Ιουνίου 2014.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://www.elix.org.gr/index.php/el/training/eu-projects/eu-project-proposal-gr/798-ye-harmony-nature-france-2014

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."