Τι συμβαίνει / πού συμβαίνει

Το UTech Lab, το νέο εργαστήριο τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου απευθύνεται σε μαθητές 13-17 καθώς και στο ευρύτερο νεανικό κοινό, προκειμένου να τους μυήσει στα μυστικά της τρισδιάστατης εκτύπωσης, τη μουσική σύνθεση, το Web radio, τα κόμικς και το animation, τα ρομπότ ή γενικότερα τα πειράματα με τις νέες τεχνολογίες.Το UTech Lab δημιουργήθηκε με την υποστήριξη και συνεργασία της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Τα εργαστηριακά μαθήματα προσφέρονται δωρεάν από εξειδικευμένο προσωπικό, απογευματινές ώρες για ιδιώτες και πρωινές για σχολεία. Κάθε Σάββατο οι δραστηριότητες και τα εργαστήρια λαμβάνουν χώρα τις πρωινές ώρες. Για την συμμετοχή σε αυτά απαιτείται προεγγραφή στο τηλέφωνο 210 9469 694.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."