Τι συμβαίνει / πού συμβαίνει

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσσει 25 υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Οι Υποτροφίες θα χορηγηθούν σε αποφοίτους ελληνικών εκπαιδευτηρίων μέσης εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2013-14, που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους σε δημόσιο Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. της χώρας ως πρωτοετείς για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.

 

Στο σύνδεσμο http://www.latsis-foundation.org/gr/83/proptuxiakes_upotrofies.html μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου έως Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014, ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοίνωθούν στα τέλη του Νοεμβρίου.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."