Εκτύπωση

Οι υποψήφιοι που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 με την κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες, σε ποσοστό 5% καθ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, θα μπορούν να εγγραφούν στη Σχολή ή Τμήμα επιτυχίας τους από 22 Οκτωβρίου έως και 5 Νοεμβρίου 2014.


Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και για τη διαδικασία της εγγραφής, πατήστε εδώ.