Τι συμβαίνει / πού συμβαίνει

Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε πρόγραμμα για την «Εισαγωγή στη Νέα Εκπαιδευτική εποχή για τα παιδιά μέσω του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά – Ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών εφαρμογών πολιτιστικού περιεχομένου», προυπολογισμού 633.000 ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ.

Η Πράξη έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη διαδραστικού χαρακτήρα θεατρικών ομαδο-συνεργατικών και μαθητο-κεντρικών παιγνίων προσανατολισμένων στην μουσικο-θεατρική έκφραση των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατόπιν ξενάγησης και γνωριμίας αυτών με τους χώρους του προσφάτως ανακαινισμένου Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά – ενός εκ των τεσσάρων διασωζόμενων Λυρικών Θεάτρων της ελληνικής επικράτειας.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η παραγωγή αντίστοιχου εκπαιδευτικού πακέτου με υποστηρικτικό μουσικό-θεατρικό υλικό, ενώ στο πλαίσιο δημιουργίας μόνιμων δομών, θα δημιουργηθεί διαδικτυακός κόμβος, με αναρτημένο το ψηφιακό εκπαιδευτικό μουσικο–θεατρικό υλικό που θα παραχθεί, όπου οι εκπαιδευτικοί και μαθητές από όλη την Ελλάδα θα μπορούν εκτός των άλλων να αναζητούν συμβουλές και λύσεις για την διοργάνωση μουσικο–θεατρικών παιγνίων και υποστηρικτικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί, επίσης, στην αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και mobile applications, ούτως ώστε οι ενέργειες να έχουν την μεγαλύτερη διείσδυση στον πληθυσμό της ομάδας – στόχου.

 

Η Πράξη αφορά :

 

1. Οργάνωση διδακτικής ξενάγησης στους χώρους του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά (θεατρική σκηνή, παρασκήνια, βιβλιοθήκη, φουαγιέ, κ.λπ.) και περιήγησης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μόνιμης έκθεσης θεατρικών κοστουμιών.                              

2.  Παρακολούθηση πρόβας / θεατρικής παράστασης διαμορφωμένη σύμφωνα με τις διδακτικές ενότητες του Νέου Σχολείου.                                                                                                                         

 

3.  Ανάπτυξη διαδραστικού χαρακτήρα θεατρικών ομαδο-συνεργατικών και μαθητο- κεντρικών παιγνίων.

 

 Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: http://www.edulll.gr/?p=23843#more-23843

 

 

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."