Τι συμβαίνει / πού συμβαίνει

Έως την 31η Ιανουαρίου θα πρέπει να καταθέσουν αιτήσεις οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για αμοιβαία μεταφορά θέσης (μετεγγραφή) σε τμήματα πανεπιστημίων και τεχνολογικών ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, οι φοιτητές σε Σχολές ή Τμήματα των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης δύνανται να αιτηθούν αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής χωρίς τον περιορισμό εισοδηματικού κριτηρίου ή κριτηρίου ποσόστωσης. Οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίσουν, ωστόσο, ότι η αμοιβαία μεταφορά θέσης δεν επιτρέπεται από και προς Πανεπιστήμια και ΤΕΙ των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της μετεγγραφής είναι οι φοιτητές να έχουν εγγραφεί στο ίδιο εξάμηνο.

 

Για περισσότερα πατήστε εδώ.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."