Τι συμβαίνει / πού συμβαίνει

Ο Δομημένος Προγραμματισμός στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ" είναι ένα Μαζικό (Massive), Ελεύθερο / Ανοιχτό (Open), Διαδικτυακό (On-line) Μάθημα (Course) MOOC, για τους μαθητές της Γ' τάξης του Τομέα Πληροφορικής με στόχο να βοηθήσει τους μαθητές (αλλά και τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα) στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

 

Το μάθημα προσφέρεται δωρεάν, στην Ελληνική γλώσσα, στην πλατφόρμα της Udemy με τον τίτλο "Ο Δομημένος Προγραμματισμός στις Πανελλαδικές των ΕΠΑΛ" και είναι διαθέσιμο από τη Δευτέρα 27.04.2015 και μέχρι το τέλος Ιουνίου.

 

Το μάθημα αποτελείται από 31 βιντεο-διαλέξεις οι οποίες μεταξύ άλλων παρουσιάζουν τη λογική των θεμάτων των παρελθόντων ετών καθώς και τη μεθοδολογία επίλυσης τους ενώ περιλαμβάνει δεκάδες ψηφιοποιημένες και on-line ασκήσεις.

 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να διατυπώνουν τις απορίες τους, να ανταλλάσσουν απόψεις και γενικότερα να συνεισφέρουν στο μάθημα τόσο στην ομάδα συζητήσεων της πλατφόρμας του Udemy όσο και στην ομάδα συζητήσεων του facebook που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα  πατήστε εδώ 

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."