Τι συμβαίνει / πού συμβαίνει

Με την αριθμ. 3621/434/15/12-06-15 Προκήρυξη ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ προκηρύσσεται η εισαγωγή Ελλήνων σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 16.

Ο αριθμός ανέρχεται σε 811 σπουδαστές/στριες (528 Πλοίαρχοι και 283 Μηχανικοί). Οι ημερομηνίες κατάθεσης εξαρτώνται από την κατηγορία που ανήκει ο κάθε σπουδαστής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."