Τι συμβαίνει / πού συμβαίνει

Μέχρι την  Πέμπτη  16-7-2015 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών των υποψηφίων σπουδαστών / στριών για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικου της πρώτης Γενικής Κατηγορίας,που συμμετέχουν με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων του ΥΠΟΠΑΙΘ για την εισαγωγή τους στις ΑΕΝ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."