Τι συμβαίνει / πού συμβαίνει

Σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου  του 2015, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Πανελλήνιων και οι βάσεις 2015 για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια  και της επικράτειας.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2015 μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου http://results.it.minedu.gov.gr, για τις βάσεις 2015, πληκτρολογώντας: α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο - Μητρώνυμο).

 

Επίσης, τα αποτελέσματα έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την εκτύπωση και ανάρτηση των ονομαστικών καταστάσεων των επιτυχόντων στα σχολεία του κάθε νομού. Ανακοινώθηκαν επίσης τα αποτελέσματα των εισαγόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μη ελληνικής καταγωγής. Τα ανωτέρω αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ίδια ιστοσελίδα του Υπουργείου.

 

Οι εγγραφές στις σχολές επιτυχίας, αναμένεται να γίνουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: εδώ

 

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."