Τι συμβαίνει / πού συμβαίνει

Από την Τετάρτη 15-6-2016 ως και την Παρασκευή 8-7-2016, οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό τους Δελτίο (Μ.Δ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://exams.it.minedu.gov.gr/, αφού έχουν ήδη λάβει ήδη κωδικό ασφαλείας από το Λύκειό τους.

Στον παραπάνω ιστότοπο οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν τις οδηγίες χρήσης της Εφαρμογής, στατιστικά στοιχεία όπως: βαθμοί πρόσβασης, σχολές και προτιμήσεις, το έντυπο Μ.Δ. με τις οδηγίες του και φυσικά το ηλεκτρονικό Μ.Δ.

Επισημαίνεται ότι από τις 15-6-2016 μπορούν να υποβάλουν μόνο πρόχειρο Μηχανογραφικό Δελτίο και μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, μπορούν να προβούν στην τελική Οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού τους Δελτίου.

Με την Οριστικοποίηση, το Μηχανογραφικό τους Δελτίο, αποκτά πλέον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και πρέπει να το εκτυπώσουν ή/και να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι μέσα στην προθεσμία υποβολής έχουν δικαίωμα αναίρεσης της οριστικοποίησης του Μηχανογραφικού τους Δελτίου, με βάση τα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο που μπορούν να δουν στο σχετικό σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."