Τι συμβαίνει / πού συμβαίνει

Οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων των υποψηφίων που διαγωνίστηκαν  στα Ειδικά Μαθήματα, ανακοινώθηκαν επίσημα από το υπουργείο Παιδείας στις 5/7/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση :https://results.it.minedu.gov.gr

 

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."