Τι συμβαίνει / πού συμβαίνει

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο που περιλαμβάνει το σύνολο των τομέων που θα λειτουργήσουν ανά Επαγγελματικό Λύκειο στο σχολικό έτος 2016-17.

Για να ανοίξετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."