Τα βίντεο επαγγελμάτων και δεξιοτήτων θα είναι σύντομα διαθέσιμα.

  

 

    Video Επαγγελμάτων: Γνώρισε τον κόσμο της αγοράς εργασίας!   

 

 epaggelma3 Βίντεο για επαγγελματικούς τομείς. Με ένα κλικ θα έχεις την ευκαιρία να εξοικειωθείς με επαγγέλματα διαφόρων επαγγελματικών κλάδων, όπως Υγεία, Τουρισμός, Πράσινα επαγγέλματα, Τεχνολογίες, Γεωργία, Εκπαίδευση κτλ. Το βίντεο για κάθε τομέα θα παρουσιάζει τους σημαντικότερους χώρους εργασίας, τα πιο αντιπροσωπευτικά επαγγέλματα του κάθε τομέα ή/και τα επίπεδα επαγγελματικής ιεραρχίας. Επαγγελματίες από διαφορετικά επαγγέλματα των κλάδων αυτών θα περιγράφουν το χώρο εργασίας τους και τις βασικές δραστηριότητες του επαγγέλματος τους.

Αφού παρακολουθήσεις το βίντεο για το επάγγελμα που σε ενδιαφέρει, θα μπορείς να παίξεις ένα διαδραστικό κουίζ που θα σε βοηθήσει να μάθεις ακόμα περισσότερα για το επάγγελμα. 

 

epaggelma2

Βίντεο βασικών δεξιοτήτων:

Οι βασικές δεξιότητες που αποκτά κανείς από τις σχολικές δραστηριότητες αλλά και από τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου είναι απαραίτητες για την άσκηση σχεδόν κάθε επαγγέλματος. Μέσα από οκτώ διαφορετικά βίντεο θα έχεις την ευκαιρία να αντιληφθείς πως βασικές δεξιότητες όπως το να μιλάς και να γράφεις άριστα τα ελληνικά ή άλλη μητρική γλώσσα, να επικοινωνείς σε άλλες γλώσσες, να είσαι καλός/ή στη χρήση των αριθμών και της μαθηματικής σκέψης, να χειρίζεσαι καλά τις νέες τεχνολογίες, τον Η/Υ και το διαδίκτυο, να ξέρεις πώς να αναζητάς πληροφορίες

και να μαθαίνεις πώς να μαθαίνεις, να είσαι κοινωνικός, επικοινωνιακός και να συμμετέχεις ενεργά σε δράσεις της κοινωνίας που ζεις, να αναλαμβάνεις πρωτοβουλίες και να μετατρέπεις τις ιδέες σου σε δράση, να εκφράζεσαι δημιουργικά μέσα από την τέχνη, αποτελούν βασικά εφόδια για να γίνεις επιτυχημένος/η επαγγελματίας σε ότι κι αν επιλέξεις!

 

 

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."