• Εύκολο στη χρήση
  Δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις προκειμένου να το συμπληρώσεις. Εδώ έχεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι.
 • Ευέλικτο
  Μπορείς εύκολα να συμπληρώνεις και να αλλάζεις το περιεχόμενό του χωρίς να πρέπει να χειριστείς μεγάλο όγκο εντύπων.
 • Ποικιλία περιεχομένου
  Μέσα στο e-portfolio σου μπορείς να συμπεριλάβεις πολλά και κυρίως διαφορετικού είδους  αρχεία σαν αποδεικτικά των στοιχείων που αναφέρεις (κείμενο, εικόνα, αρχείο ήχου, video, ιστοσελίδες κλπ.)
 • Ελκυστικό
  Ακριβώς επειδή το e-porfolio περιέχει πολλά διαφορετικών ειδών αρχεία, μπορεί να γίνει πολύ ελκυστικό σε όποιον το πάρει στα χέρια του καθώς, εάν το συμπληρώσεις με δημιουργική διάθεση, διαφέρει πολύ από το στατικό και κάποιες φορές βαρετό βιογραφικό, ενώ παράλληλα συμπληρώνει με πραγματικά αποδεικτικά το βιογραφικό σημείωμα.
 • Εύκολο στη μεταφορά του και στην παρουσίασή του
  Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του e-portfolio είναι ότι μπορείς να το έχεις πάντα μαζί σου. Αναμφισβήτητα είναι πολύ θετικό να μπορείς στο USB σου να έχεις πάντα πάνω σου όλη σου τη ζωή! Επίσης έχεις τη δυνατότητα να παρουσιάσεις τον εαυτό σου και τα επιτεύγματά σου ανεβάζοντας το e-portfolio στην προσωπική σου σελίδα ή παρουσιάζοντάς το σε κάποια συνέντευξη σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής σου.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."