1. Σκέψου το σκοπό, αλλά και το είδος του. Πώς θέλεις να προβάλεις τον εαυτό σου μέσα από αυτό και τι εικόνα θα έχει.
  2. Συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία που θέλεις να παρουσιάσεις.
  3. Επίλεξε εκείνα τα στοιχεία που πραγματικά πιστεύεις ότι θα σε αντιπροσωπεύσουν με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο.
  4. Σκέψου πώς θέλεις να δομήσεις όλα αυτά τα στοιχεία και τι αποδεικτικά θα τα συνοδεύουν.
  5. Συμβουλέψου ένα άτομο που σε ξέρει και εμπιστεύεσαι για να σου πει τη γνώμη του.
  6. Οργάνωσε τα στοιχεία με τα αποδεικτικά τους. Φρόντισε ιδιαίτερα τη συνοχή τους, αλλά και τον τρόπο που θα τα παρουσιάσεις. Η εικόνα του φακέλου σου είναι πολύ σημαντική.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."