Παρακάτω έχεις τη δυνατότητα να κάνεις κάποια τεστ για να δεις αν και εσύ έχεις κάποια χαρακτηριστικά που μπορούν να σε οδηγήσουν στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Μερικές από τις ερωτήσεις ίσως να μην μπορείς να τις απαντήσεις ακόμα, είναι όμως καλό να τις έχεις στο νου σου αν σκέφτεσαι την επιχειρηματικότητα ως μία πιθανή επιλογή, ώστε να μπορείς να ανατρέξεις σε αυτές κάποια στιγμή αργότερα στη ζωή σου.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."