Ενημέρωση: Τη Δευτέρα 14/08/2017 η υποδοχή και η τηλεφωνική εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται από 09:00 μέχρι 14:00. Επίσης, από Δευτέρα 14/08/2017 έως και Παρασκευή 18/08/2017, το τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων δεν θα δέχεται κοινό. Θα λειτουργεί ΜΟΝΟ η τηλεφωνική εξυπηρέτηση των υποψηφίων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ..

 

Welcome to the National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance (EOPPEP)

 

EOPPEP is the National Organisation for the Certification of Qualifications and Vocational Guidance, an all-encompassing statutory body investing on better quality and more efficient & reliable lifelong learning services in Greece.

EOPPEP operates under the supervision of the Minister of Education & Religious Affairs, Culture & Sports and is seated in Athens. It has derived from the amalgamation of three national bodies, all under the supervision of the same Ministry: the National Centre for the Accreditation of Lifelong Learning Providers (EKEPIS), the National Organisation for the Certification of Qualifications (EOPP) & the National Centre for Vocational Guidance (EKEP).

EOPPEP is one of the first organizations of the broad public sector in Greece Certified for Excellence, according to the internationally recognised EFQM Excellence Model (The European Foundation of Quality Management). In particular, EOPPEP has been certified for the 1st Level of EFQM Committed to Excellence recognition.

The newly established national authority, the National Organisation for the Certification of Qualifications and Vocational Guidance (EOPPEP), corresponds to the pressing need of creating and maintaining a holistic and interrelated policy framework for the development of lifelong learning and certification of qualifications in Greece, linking with the open market and responding to the needs of the citizens, a central issue in EU policy. 

Our mission is geared towards linking VET with labour market needs, upgrading people’s occupational qualifications, reinforcing their employment perspectives and strengthening social cohesion.

EOPPEP develops and implements comprehensive national systems for the accreditation of non-formal & informal learning and provides scientific and technical support in designing and implementing the vocational guidance national policy, as well as the provision of such services in Greece.

EOPPEP aims at quality assurance in:

  • inputs: accredited Providers implementing VET programs, developed upon accredited standards & specifications, based on accredited occupational profiles, employing accredited Trainers for Adults, with the aid of accredited Support Services Professionals for social vulnerable groups,

  • outputs-learning outcomes: accredited knowledge, skills and competences acquired via non-formal & informal learning pathways and certification of qualifications,

  • vocational guidance & counseling services: viable services & tools for supporting citizens of every age, as well as educational information tools according to the latest ICT applications.

 

 For information on EOPPEP and a brief description of its main fields of activity and responsibility, click on the respective area in the main menu.