Ενημέρωση: Τη Δευτέρα 14/08/2017 η υποδοχή και η τηλεφωνική εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται από 09:00 μέχρι 14:00. Επίσης, από Δευτέρα 14/08/2017 έως και Παρασκευή 18/08/2017, το τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων δεν θα δέχεται κοινό. Θα λειτουργεί ΜΟΝΟ η τηλεφωνική εξυπηρέτηση των υποψηφίων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ..

DEADLINE EXTENSION for submission of proposals

EOPPEP announces an EXTENSION until 03/01/2012 at 12.00pm for the deadline regarding the submission of the following Calls for Proposals:

I. CALL FOR PROPOSALS concerning the submission of Proposals for the conclusion of four (4) service contracts under private law for the provision of services in the framework of the Action “Development of the National Certification/Accreditation System of the Outcomes of Non-Formal Education and Informal Learning”.
II. CALL FOR PROPOSALS for the provision of services in the framework of the Action “Development of the National Qualifications Framework”.

Please, see respective previous announcement for the relevant documents attached.

EOPPEP is currently publishing the following Calls for Proposals:

I.    CALL FOR PROPOSALS concerning the submission of Proposals for the conclusion of four (4) service contracts under private law for the provision of services in the framework of the Action “Development of the National Certification/Accreditation System of the Outcomes of Non-Formal Education and Informal Learning”.

Please, click here to download the relevant files.

 

II.    CALL FOR PROPOSALS for the provision of services in the framework of the Action “Development of the National Qualifications Framework”.

Please, click here to download the relevant files.

The deadline for submission of both proposals is 18/12/2012.