Χορήγηση Βεβαίωσης Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται να χορηγεί στους δικαιούχους κατόπιν αιτήσεώς τους «Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.», η οποία επέχει θέση Διπλώματος ή Πτυχίου, στην οποία αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων.

Η Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. εκδίδεται για όσους εξεταζόμενους έχουν επιτύχει και στα δύο (2) μέρη (Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος) των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.

Η Βεβαίωση Πιστοποίησης χορηγείται και μετά την έκδοση και χορήγηση του Διπλώματος ή Πτυχίου, με την υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου στην οποία αναγράφεται η ακριβής χρήση της Βεβαίωσης και η οποία συνοδεύεται από απόδειξη καταβολής του ορισθέντος στο άρθρο 11 της παρούσας απόφασης ανταποδοτικού τέλους.

Όσοι επιθυμούν να τους χορηγηθεί Βεβαίωση Πιστοποίησης, μπορούν να αποστέλλουν σε κλειστό φάκελο, στην έδρα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στη διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. ΙΩΝΙΑ, μέσω ταχυδρομείου ή μέσω FAX στο 210 2709142, την Αίτηση μαζί με το αντίγραφο της απόδειξης καταβολής του ανταποδοτικού τέλους των δέκα (10,00) ευρώ, στο λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 125/001376-53 (ΙΒΑΝ: GR8501101250000012500137653) στην Εθνική Τράπεζα.

Για το υπόδειγμα της Αίτησης, πατήστε εδώ.