Προσέλευση κοινού: Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη διασφάλιση της υψηλότερης ποιότητας στην εξυπηρέτηση αυτή, σε όλες τις Δ/νσεις και τα τμήματα του Οργανισμού η είσοδος του κοινού θα γίνεται ως εξής:

Δευτέρα: 09:00 - 12:00
Τετάρτη: 12:00 - 15:00
Πέμπτη: 09:00 - 12:00

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση: ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2709000

 

Υπηρεσία

Θέμα

Ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

Φαξ


Τηλεφωνικό κέντρο

 


καθημερινά

10:00 – 15:00

 

 

Πρωτόκολλο

Ισόγειο

Υποβολή αιτήσεων, φακέλων, εγγράφων


καθημερινά

10:00 – 15:00

 

210 2709142

Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων

Β40 2ος όροφος

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ,
Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών,
Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας, 
Πιστοποίηση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας

καθημερινά 

10:00 – 13:00

 

 

 

 

 

Τμήμα Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

Β42 2ος όροφος

Ισοτιμίες τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής,
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων,
EUROPASS

καθημερινά 

10:00 – 15:00

 

 

Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου Β11 2ος όροφος

Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Αναγγελία Διδασκαλίας για Διδάσκοντες σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών

καθημερινά

10:00-13:00

 

 

 

 

Τμήμα Αδειοδότησης Δομών

Ισόγειο

Άδεια λειτουργίας για Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 1 και 2, Ιδιωτικά ΙΕΚ, Κολλέγια, Ιδιωτικά Σχολεία

 

καθημερινά

10:00 - 13:00

 

210 2709049

Τμήμα Αδειοδότησης Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων

Β 12 2ος όροφος

Πιστοποίηση φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ

καθημερινά

10:00 - 13:00Διεύθυνση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ισόγειο

Πληροφορίες και διευκρινίσεις, προγραμματισμός συνάντησης με Στέλεχος

 

καθημερινά

10:00 - 13:00

 

 

Τμήμα Οικονομικού

Β22 2Ος όροφος

Συναλλαγές με το Λογιστήριο

καθημερινά

10:00 - 15:00

 

210 2709089

Τμήμα Προμηθειών

Β25 2ος όροφος

 

καθημερινά

10:00 - 15:00 

 

210 2709124