Προσέλευση κοινού : μέρες και ώρες εισόδου στα γραφεία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση : ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2709000

 

Υπηρεσία

Θέμα

Προσέλευση κοινού
(μέρες & ώρες εισόδου στον ΕΟΠΠΕΠ)

Ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

Φαξ


Τηλεφωνικό κέντρο

 

 


καθημερινά

10:00 – 15:00

 

 

Πρωτόκολλο

Ισόγειο

Υποβολή αιτήσεων, φακέλων, εγγράφων

καθημερινά

07:30 – 15:00

 


καθημερινά

10:00 – 15:00

 

210 2709142

Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων

Β40 2ος όροφος

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ,
Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών,
Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας, 
Πιστοποίηση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας

Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη

13:00-15:00

καθημερινά 

10:00 – 13:00

 

 

 

 

 

Τμήμα Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

Β42 2ος όροφος

Ισοτιμίες τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής,
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων,
EUROPASS

Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη

13:00-15:00

καθημερινά 

10:00 – 15:00

 

 

Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου Β11 2ος όροφος

Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Αναγγελία Διδασκαλίας για Διδάσκοντες σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη

13:00-15:00

καθημερινά

10:00-13:00

 

 

 

 

Τμήμα Αδειοδότησης Δομών

Ισόγειο

Άδεια λειτουργίας για Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 1 και 2, Ιδιωτικά ΙΕΚ, Κολλέγια, Ιδιωτικά Σχολεία

Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη

13:00-15:00

 

καθημερινά

10:00 - 13:00

 

210 2709049

Τμήμα Αδειοδότησης Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων

Β 12 2ος όροφος

 Πιστοποίηση φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ

κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης

καθημερινά

10:00 - 13:00


210 2709167

Διεύθυνση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ισόγειο

Πληροφορίες και διευκρινίσεις, προγραμματισμός συνάντησης με Στέλεχος

κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης

 

καθημερινά

10:00 - 13:00

 

 

Τμήμα Οικονομικού

Β22 2Ος όροφος

Συναλλαγές με το Λογιστήριο

κάθε Πέμπτη

ώρες 9:00-14:00

καθημερινά

10:00 - 15:00

 

210 2709089

Τμήμα Προμηθειών

Β25 2ος όροφος

 

κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης

καθημερινά

10:00 - 15:00 

 

210 2709124

Η ρύθμιση των ωρών εισόδου του κοινού έχει επικυρωθεί με Απόφαση της υπ’ αρ. 86/25.10.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών.