Προσέλευση κοινού: Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. Η υπηρεσία Πρωτοκόλλου λειτουργεί για το κοινό τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 - 15:00.

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση κοινού: τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ., στα τηλ. 210. 27. 09. 175, 210.27.09 177 και 210.27.09.183.

Τμήματα

Αντικείμενο

Τηλέφωνα

Φαξ

Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.

Κυριακοπούλου Ναντίνα: 210 2709021

Γιαννοπούλου Μαρίνα: 210 2709002

210 2777432

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Μπράχου Κωνσταντίνα: 210 2709005

210 2709193 

Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου

Κυριακοπούλου Ναντίνα: 210 2709021

Πρωτόκολλο

Υποβολή αιτήσεων, φακέλων, εγγράφων

Ανυφαντάκη Αγγελική: 210 2709091

210 2709142

Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων Προϊσταμένη Διεύθυνσης:
Αθανασούλη Αγγελική: 210 2709149

Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ,
Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών,
Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας,
Πιστοποίηση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας

Τηλέφωνο Τμήματος : 210 2709150

Προϊστάμενος Τμήματος:
Παπαευσταθίου Κων/νος: 210 2709141

Μητσάκου Ειρήνη: 210 2709189

Δασκαλάκης Θωμάς: 210 2709097

Τμήμα Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

Ισοτιμίες τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής,
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τηλέφωνο Τμήματος : 210 2709107

Προϊστάμενος Τμήματος
Παπαϊωάννου Σπύρος: 210 2709109

Τζανετέα Φρόσω: 210 2709111

Κατσιμάνη Μαρίνα: 210 2709106

Τμήμα Αδειοδότησης Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων

Πιστοποίηση φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ

Τηλέφωνο Τμήματος : 210 2709160
Προϊστ/νος Τμήματος: Αντωνίου Αντώνης 2102709161

Διεύθυνση Αδειοδότησης Παρόχων Δια Βίου Μάθησης Προϊσταμένη Διεύθυνσης:
Κοσμέτου Μαρία: 210 2709055

Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου

Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Αναγγελία Διδασκαλίας για Διδάσκοντες σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Τηλέφωνο Τμήματος : 210 2709052

Προϊσταμένη Τμήματος
Δέδε Δήμητρα: 210 2709064


Δέδε Ιωάννα: 210 2709054

Παπαϊωάννου Παρασκευή: 210 2709057

Αλμπέρτη Αικατερίνη: 210 2709051

Μπάσδρα Βιβή: 210 2709056

Σταυροπούλου Μαρία: 210 2709017

Τμήμα Αδειοδότησης Δομών

Άδεια λειτουργίας για Φροντιστήρια και  Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Διατύπωση Γνώμης ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων για Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 1 και 2, Ιδιωτικά ΙΕΚ, Κολλέγια, Ιδιωτικά Σχολεία

Τηλέφωνο Τμήματος : 210 2709037
Προϊστάμενος Τμήματος:
Μαλτέζος Νικόλαος 2102709038

 

Μιχαλακάκος Γεώργιος: 210 2709040

Μακρής Αθανάσιος: 210 2709041

Καρκούλια Γιώτα: 210 2709044

Παπαχριστόπουλος Παναγιώτης: 210 2709043

Γεωργοπούλου Ελένη: 210 2709039

Μπράβου Κατερίνα: 210 2709045

Κατσούλου Ανδριανή: 210 2709042

210 2709049

Διεύθυνση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Γαϊτάνης Δημήτρης: 210 2709174

Τηλέφωνο Διεύθυνσης: 210 2709173

Τμήμα Επιστημονικής Στήριξης Στελεχών & Φορέων ΣΥΕΠ

Εθνικό Κέντρο Europass

Προϊσταμένη Τμήματος Επιστημονικής Στήριξης Στελεχών & Φορέων ΣΥΕΠ:
Δουλάμη Σταυρούλα: 2102709184

 

Βλαχάκη Φωτεινή: 210 2709172  

Παυλάκης Λεωνίδας: 210 2709176

Τμήμα Ανάπτυξης Υπηρεσιών & Εργαλείων ΣΥΕΠ Πληροφορίες και διευκρινίσεις, προγραμματισμός συνάντησης με Στέλεχος, Εθνικό Κέντρο Europass

Προϊσταμένη Τμήματος Ανάπτυξης Υπηρεσιών & Εργαλείων ΣΥΕΠ:
Τετραδάκου Σταυρούλα: 210 2709180

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Νάκας Αριστείδης: 210 2709103

Τμήμα Διοικητικού

Προϊστάμενος Τμήματος
Ζέζας Διονύσιος: 210 2709101

 

Μυωτέρη Δέσποινα: 210 2709104

Τμήμα Οικονομικού

Λογιστήριο

Τηλέφωνο Τμήματος: 210 2709080

Προϊσταμένη Τμήματος: 
Λουκά Έλενα: 210 2709082

 

Κουσούλης Παναγιώτης: 210 2709087

Μπαρμπούτα Μαρίνα: 210 2709083

210 2709089

Τμήμα Προμηθειών

Τηλέφωνο Τμήματος : 210 2709118
Προϊστάμενος Τμήματος:
Σφακιανάκης Γεώργιος: 210 2709121  

210 2709124

Διεύθυνση Επικοινωνίας & Ανάπτυξης

Προϊσταμένη Διεύθυνσης:
Καρνεμίδου Αναστασία: 210 2709100

Τμήμα Ανάπτυξης & Προβολής Επικοινωνίας

Προϊσταμένη Τμήματος
Μοίραλη Ελένη: 210 2709071

Τμήμα Εθνικού Συστήματος Ποιότητας

Προϊστάμενος Τμήματος
Γλάρος Αντώνιος: 210 2709013

 Ζαλούμη Ειρήνη: 210 2709093

Τμήμα Διαχείρισης Γνώσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τηλέφωνο Τμήματος : 210 2709020

Γαλάκος Μιχαήλ: 210 2709023

Γιαγτζόγλου Κοσμάς: 210 2709027

Καρράς Βασίλης: 210 2709025

Νομική Υπηρεσία

Ιθακήσιος Κωνσταντίνος: 210 2709011

Λιούπη Πελαγία : 210 2709066

Ζάκκας Βαλάντης: 210 270 9069

Παπασαράντη Ματίνα: 210 2709065

Λωρίτης Γιώργος: 210 2709068

Μπαφέρου Φωτεινή: 210 2709067