Σας ενημερώνουμε ότι για τις παρακάτω χορηγούμενες Βεβαιώσεις Πιστοποίησης/ Βεβαιώσεις Επάρκειας, ο έλεγχος γνησιότητάς τους δύναται να διενεργείται ηλεκτρονικά. Ειδικότερα:

1. Για τις Βεβαιώσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ, που έχουν εκδοθεί από το 2010 και εξής, είναι δυνατόν να διενεργείται ηλεκτρονικά έλεγχος γνησιότητας, μέσω της εφαρμογής: http://pistop.eoppep.gr/eop_c0060.php πληκτρολογώντας τον μοναδικό Κωδικό Επιβεβαίωσης, εφόσον αυτός αναγράφεται στη Βεβαίωση Πιστοποίησης.

2. Για τις Βεβαιώσεις Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτή Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί από το 2014 και εξής, είναι δυνατόν να διενεργείται ηλεκτρονικά έλεγχος γνησιότητας, μέσω της εφαρμογής: https://trainersexamsverify.eoppep.gr/Home/Contact πληκτρολογώντας τον αριθμό ελέγχου και τον κωδικό πιστοποιητικού (χωρίς ΕΒ), εφόσον αναγράφεται στη Βεβαίωση Επάρκειας.

3. Για τις Βεβαιώσεις Επάρκειας Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» , είναι δυνατόν να διενεργείται ηλεκτρονικά έλεγχος γνησιότητας, μέσω της εφαρμογής: https://www.eoppep.gr/index.php/el/securityexams/security_mitroo πληκτρολογώντας το Επώνυμο ή τον Κωδικό Αριθμό που αναγράφεται στη Βεβαίωση Επάρκειας.

4. Για τις Βεβαιώσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. της 1ης περιόδου 2021, είναι δυνατόν να διενεργείται ηλεκτρονικά έλεγχος γνησιότητας, μέσω της εφαρμογής: https://my.eoppep.gr/validation/ πληκτρολογώντας τον μοναδικό Κωδικό Επιβεβαίωσης, όπως αυτός αναγράφεται στη Βεβαίωση Πιστοποίησης.