Skip to main content

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ


Σύμφωνα με τα οριζόμενα του Κεφ. Θ (άρθρα 53 επ.) του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254/2020), του ν. 4093/2012, ως ισχύει (ΦΕΚ Α' 222/2012), σε συνδυασμό με την με αρ. 141267/Κ6/4-11-2021 (ΦΕΚ Β' 5159/05.11.2021) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 1. Η άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων, με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή, κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Για τη χορήγηση της άδειας, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) διατυπώνει γνώμη ως προς τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012, σύμφωνα με την περ. 13 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του νόμου αυτού.
 3. Διατύπωση γνώμης ΕΟΠΠΕΠ ως προς τις Κτηριολογικές προδιαγραφές των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για την χορήγηση και τροποποίηση αδείας ΚΔΒΜ
  1. Για τη χορήγηση και για την τροποποίηση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης απαιτείται η έγκριση της τήρησης των κτηριολογικών προϋποθέσεων, όπως ορίζονται στην περ. 8 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), ως ισχύει.
  2. Υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς (στη διεύθυνση Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41 Τ.Κ. 14234, Νέα Ιωνία, Αττικής) πλήρης κτηριολογικός φάκελος, με την ένδειξη "Για διατύπωση γνώμης ΕΟΠΠΕΠ για Κ.Δ.Β.Μ." και ο οποίος να περιλαμβάνει τα απαιτούμενα κτηριολογικά δικαιολογητικά, ως εξής:
   Ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο)
   • Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο διατύπωσης γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
   • Οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), χρήσης εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κτηριοδομικού κανονισμού και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων, καθώς και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, όπως απαιτείται (τουλάχιστον σε μία κτιριολογική μονάδα - κτήριο ή όροφο, ανά περιφέρεια).
   • Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
   • Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.
   • Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως αυτό ορίζεται στην περ. 13 της υποπαρ. Θ.3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.
    • Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 16388/Κ6/14.2.2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β 686/2022).
    • Τα ως κατωτέρω, κατά περίπτωση, παράβολα υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «e-πληρωμές» του ΕΟΠΠΕΠ. Εκεί μπορούν να αναζητηθούν οι σχετικές οδηγίες.
    • Τα χρηματικό ποσά που καταβάλλουν οι φορείς υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ, ανά κτίριο, αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:  

     Κ.Δ.Β.Μ.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
     ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ. 150 €
     ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ τ.μ. – 600 τ.μ. 300 €
     ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ 500 €

    Προσοχή ! Ο αιτών φορέας ενημερώνει ηλεκτρονικά αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. για την εν λόγω κατάθεση.

Εγχειρίδιο Κτιριακών Δομών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 2022)Κοινοποίηση σε