Ανακοινώνεται ότι εν όψει της προετοιμασίας για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης 1ης περιόδου 2017, το Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου και το Τμήμα Αδειοδότησης Δομών θα δέχονται κοινό κατά το ως άνω χρονικό διάστημα μόνο τις εξής ημερομηνίες:

  • Τετάρτη 17/5/2017, από ώρα 13:00 μ.μ. – 15:00 μ.μ. και
  • Τετάρτη 24/5/2017, από ώρα 13:00 μ.μ. – 15:00 μ.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ