Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 24364/01.06.2018) η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) με αριθμ. ΑΔΑ 18PROC0031928732018-06-01 την 01.06.2018 το ΔΣ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά είχαν αποτυπωθεί και περιληφθεί στο κείμενο της σχετικής Πρόσκλησης, καταχώρισε στην 320η/28.06.2018 Συνεδρίαση του, τους υποψηφίους/ες για τις θέσεις των τριών (3) Εξωτερικών Συνεργατών με αντικείμενο την παροχή έργου υποστήριξης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο πλαίσιο υλοποίησης της προαναφερθείσας Πράξης, σύμφωνα με την τελική βαθμολογία τους, ως εξής:

Υποστήριξη για την παρακολούθηση του Φυσικού Αντικειμένου της Πράξης (Ε.Σ.1.)

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΟΠΠΕΠ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

25209/5.6.18

225

2

ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

24334/1.6.18

192

3

ΣΠΥΡΙΔΩΝΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

27197/13.6.18

188

4

ΟΥΔΕΝΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

27198/13.6.18

180

5

ΝΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ

27235/13.6.18

166

6

ΔΙΛΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

25511/7.6.18
26163/11.6.18

146

7

ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

25206/5.6.18

142

8

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

26723/12.6.18

140

9

ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

28041/18.6.18

139

10

ΓΚΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

27890/15.6.18

106

11

ΤΣΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

25219/5.6.18

102,5

12

ΠΑΣΤΡΩΜΑ ΜΑΡΙΑ

28260/20.6.18

93

13

ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

28040/18.6.18

92

14

ΤΡΑΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

25635/8.6.18

85

15

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

24569/1.6.18

85

16

ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΘΗ

25418/6.6.18

76

17

ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ

25514/7.6.18

67

18

ΑΝΤΕΡΑ ΣΟΦΙΑ

25225/5.6.18

65

19

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

28264/20.6.18

65

20

ΠΟΛΟΓΙΩΡΓΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

26201/11.6.18

65

21

ΦΥΤΙΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

25515/7.6.18

65

22

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

25222/5.6.18

60

23

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

27689/14.6.18

55

24

ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΜΑΡΙΑ

23103/25.5.18

40

25

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

23516/29.5.18

40

26

ΚΟΓΚΟΥΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ

28262/20.6.18

36,25

27

ΛΥΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ

26724/12.6.18

30

28

ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

28254/20.6.18

30

29

ΤΖΟΥΜΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

25513/7.6.18

30

30

ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

25223/5.6.18

24,5

31

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

26725/12.6.18

0

Υποστήριξη για την παρακολούθηση του Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης (Ε.Σ.2.)

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΟΠΠΕΠ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

ΜΕΪΜΕΤΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

26741/12.6.18     

215

2

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

25210/5.6.18

205

3

ΒΡΑΚΑ ΕΛΕΝΗ

25419/6.6.18

190

4

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

23331/29.5.18

134

5

ΔΙΛΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

25511/7.6.18
26163/11.6.18

116

6

ΣΠΥΡΙΔΩΝΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

27197/13.6.18

100

7

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

27689/14.6.18

79

8

ΤΣΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

25220/5.6.18

62,5

9

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

25222/5.6.18

50

10

ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

25223/5.6.18

33

11

ΠΑΣΤΡΩΜΑ ΜΑΡΙΑ

28260/20.6.18

16,5

12

ΑΝΤΕΡΑ ΣΟΦΙΑ

25225/5.6.18

0

13

ΓΚΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

27890/15.6.18

0

14

ΔΟΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

27199/13.6.18

0

15

ΝΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ

27235/13.6.18

0

Υποστήριξη του έργου της υπεύθυνης Ομάδας Έργου την παρακολούθηση της υλοποίησης του ΤΔΕ (Ε.Σ.3.)

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΟΠΠΕΠ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

25211/5.6.18

225

2

ΤΣΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

25221/5.6.18

140

3

ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΘΗ

25418/6.6.18

108

4

ΓΚΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

27890/15.6.18

106

5

ΠΑΣΤΡΩΜΑ ΜΑΡΙΑ

28260/20.6.18

93

6

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ

24939/4.6.18

85

7

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

24569/1.6.18

85

8

ΑΝΤΕΡΑ ΣΟΦΙΑ

25225/5.6.18

65

9

ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΜΑΡΙΑ

25764/8.6.18

65

10

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

27871/15.6.18

65

11

ΠΟΛΟΓΙΩΡΓΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

26201/11.6.18

65

12

ΦΥΤΙΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

25516/7.6.18

65

13

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

25222/5.6.18

60

14

ΚΟΓΚΟΥΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ

28262/20.6.18

48,75

15

ΔΙΛΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

25511/7.6.18
26163/11.6.18

44,6

16

ΒΑΖΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

28265/20.6.18

40

17

ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

28256/20.6.18

30

18

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

27689/14.6.18

30

19

ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΜΥΡΤΩ

25009/4.6.18

10

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην προαναφερθείσα Πρόσκληση.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ