Skip to main content

Πίνακας αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης για την υποβολή Προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης για την παροχή έργου υποστήριξης (ΕΣ2) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ»


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 54093/30-9-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου υποστήριξης (Ε.Σ.2 – Παρακολούθηση Οικονομικού Αντικειμένου) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ»

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα.Κοινοποίηση σε