Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη 36Π/2016 για την «Επιλογή Γραφείου Γενικού Τουρισμού για τις ανάγκες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».