Skip to main content

Ιδιωτικοί Φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Εγχειρίδιο Κτιριακών Δομών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 2022)

- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Συμπεριλαμβάνονται και τα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία).
 Για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων) απαιτείται απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/2012), ως ισχύει, σε συνδυασμό με την με αρ. 151678/2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 3324/2012).

- ΚΟΛΛΕΓΙΑ
  Για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίων, απαιτείται έγκριση από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή, κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α` 133) και, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης, από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. 13 της υποπ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/2012), ως ισχύει. Συνδυαστικά εφαρμόζεται ο ν. 4442/2016, ως τροποποιήθηκε με το ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α 207) και ισχύει και η με Αριθμ. 14715/ΓΓ4/10.2.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ B’ 609/12.02.2022), με τίτλο "Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου, χρηματικού ποσού και κυρώσεων για την έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας και τη γνωστοποίηση της λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης", ως ισχύει.

-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.)
  Για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. απαιτείται έγκριση από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή, κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α` 133) και, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης, από τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. 13 της υποπ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/2012), ως ισχύει.
Συνδυαστικά εφαρμόζεται ο ν. 4442/2016, ως τροποποιήθηκε με το ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α 207) και ισχύει και η με Αριθμ. 14715/ΓΓ4/10.2.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ B’ 609/12.02.2022), με τίτλο "Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου, χρηματικού ποσού και κυρώσεων για την έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας και τη γνωστοποίηση της λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης", ως ισχύει. 

-ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.)
  Για τη χορήγηση άδειας Κ.Δ.Β.Μ. απαιτείται απόφαση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή, κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α` 133) και, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/2012), ως ισχύει. Για τη χορήγηση της άδειας Κ.Δ.Β.Μ. ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατυπώνει γνώμη ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων, σύμφωνα με την διαδικασία της περ. 13 της υποπ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/2012). Εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254), όπως ισχύει, της με αρ. 141267/Κ6/4-11-2021 (ΦΕΚ Β' 5159/05.11.2021) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνδυαστικά με διατάξεις της παρ. Θ του ν. 4093/2012. 

-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
  Για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, των οποίων ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο) υπερβαίνει τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), μετά την υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στο πρωτόκολλο του ΕΟΠΠΕΠ (μέχρι την ενεργοποίηση στο ΟΠΣ-ΑΔΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4442/2016, ως τροποποιήθηκε με το ν. 4849/2021 και ισχύει, σε συνδυασμό με την με αρ. 14715/ΓΓ4/ 10.2.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 609 B’/12.02.2022).
(Περισσότερες πληροφορίες βλ. στην ενότητα "Φροντιστήρια" / "Κέντρα Ξένων Γλωσσών" δυναμικότητας που υπερβαίνει τους 75 εκπαιδευομένους").
  Για την έναρξη λειτουργίας Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, των οποίων ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο) δεν υπερβαίνει τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων, απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται μέσω "www.notifybusiness.gov.gr", σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4442/2016, ως τροποποιήθηκε με το ν. 4849/2021 και ισχύει, σε συνδυασμό με την με αρ. 14715/ΓΓ4/ 10.2.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 609 B’/12.02.2022). Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται από τον φορέα πριν την υποβολή της γνωστοποίησης και τηρούνται στο χώρο άσκησης δραστηριότητας (Περισσότερες πληροφορίες βλ. στην ενότητα "Φροντιστήρια" / "Κέντρα Ξένων Γλωσσών" δυναμικότητας που δεν υπερβαίνει τους 75 εκπαιδευομένους").

Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που αφορά στους Ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης και εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή του ν. 4093/2012, καθώς και το νέο θεσμικό πλαίσιο "έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας και γνωστοποίησης λειτουργίας στον τομέα της εκπαίδευσης για ΙΙΕΚ, Κολλέγια, Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών αναφέρεται παρακάτω:

 1. ΦΕΚ 222/12-11-2012 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4093
  Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.

 2. ΦΕΚ 3057/18-11-2012

 3. ΦΕΚ 229/19-11-2012

 4. ΦΕΚ 237/05-12-2012

 5. ΦΕΚ 3324/12-12-2012

 6. ΦΕΚ 18/25-01-2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4111

 7. ΦΕΚ 756/03-04-2013 Τροποποίηση της απόφασης σχετικά με τον καθορισμό ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

 8. ΦΕΚ 107/09-05-2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 4152 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013
 9. ΦΕΚ 1584 21/6/2013

 10. Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ268, Α') έκτο άρθρο «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

 11. ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 12. ΝΟΜΟΣ 4316/2014 ΦΕΚ 270 Τεύχος Α Άρθρο 120

 13. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4386 Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 83 Τεύχος Α 11-5-2016

 14. ΝΟΜΟΣ 4415/2016 Άρθρα 28 & 29

 15. Απόφαση υπουργού για τη διατύπωση γνώμης για τις κτιριολογικές προϋποθέσεις των ιδιωτικών σχολείων(20-09-2016)

 16. Ν. 4547/2018, άρθρα 88-89

 17. ΦΕΚ 6030 31/12/2018

 18. Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α 13/2019), άρθρα 41-42

 19. Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ.: 25656/19-02-2019: Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 71, 72, 73 και 74 του α.ν. 2545/1940 (Α΄ 287), που προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του ν. 4589/2019 (Α΄13), και αφορούν στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας για τη λειτουργία των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

 20. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699, Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (ΦΕΚ 2998β/20-7-2020)

 21. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4763 "Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις" , όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 98 "Μεταβατικές ρυθμίσεις για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης - Τροποποίηση της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020.

 22. Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α 207/5.11.2021) "Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ειδικότερα τα άρθρα 71 και 72, με τα οποία τροποποιείται ο ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α 230/2016).

 23. Η με Αριθμ. 14715/ΓΓ4/ 10.2.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 609/12.02.2022), με τίτλο "Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου, χρηματικού ποσού και κυρώσεων για την έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας και τη γνωστοποίηση της λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης" και αφορά τα Κολλέγια, ΙΙΕΚ, Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

 24. Η με αρ. 141267/Κ6/4-11-2021 (ΦΕΚ Β' 5159/05.11.2021) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.καιΝ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων "Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικά, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων"


Κοινοποίηση σε