ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ