ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ