ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ