ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ