ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ