ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ