Skip to main content

Αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος διδασκαλίας: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΦΕΞΗΣ - ΟΧΙ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ


Από 1.7.2021 αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή και εξέταση των αιτήσεων και δικαιολογητικών αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον είναι η αρμόδια σε περιφερειακό επίπεδο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ίδια υπηρεσία (αρμόδια σε περιφερειακό επίπεδο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) έχει και την αρμοδιότητα επικαιροποιήσεων στοιχείων φακέλων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις υποπαρ. Θ13 και Θ14 της παρ. Θ του ν. 4093/2012, ως ισχύουν και τις σχετικές εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές πράξεις, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και των απαιτούμενων εκ του νόμου δικαιολογητικών, με βάση την οποία έκανε την αναγγελία του ο εκπαιδευτικός και περιλαμβάνει την ετήσια αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

Για περαιτέρω νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις ή αλλαγές που αφορούν στη διαδικασία της αναγγελίας, παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Μέχρι τις 30.6.2021 αιτήσεις αναγγελίας αδειών διδασκαλίας που κατατίθενται στον ΕΟΠΠΕΠ διεκπεραιώνονται από τον ΕΟΠΠΕΠ που τηρεί και το αρχείο της περιόδου που ασκούσε την αρμοδιότητα αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος διδασκαλίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται το αποτέλεσμα της Αίτησης Αναγγελίας που έχουν υποβάλει στον ΕΟΠΠΕΠ από το https://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/anaggelia_search όπου, είτε αναζητείται η πορεία της αίτησης (πατώντας στο σημείο «Αναζήτηση») είτε εκτυπώνεται η αντίστοιχη βεβαίωση (πατώντας στο σημείο «Βεβαίωση»), στην περίπτωση πλήρους φακέλου που έχει ελεγχθεί και έχει παραληφθεί και το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, μετά την αυτεπάγγελτη αναζήτηση μέσω των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.Κοινοποίηση σε