Εκτάκτως για αυτή την εβδομάδα το τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων δεν θα δέχεται κοινό κατά τις ώρες και μέρες που έχουν ανακοινωθεί.

Από Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 θα συνεχιστεί κανονικά το πρόγραμμα εξυπηρέτησης κοινού.